Klachtenprocedure – GOED. Academy

De klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een van onze scholingsprogramma's, docenten, of andere aspecten van onze dienstverlening? Wij nodigen u uit om deze kenbaar te maken via onderstaand klachtenformulier. We verzekeren u dat alle klachten strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat wij ons inzetten voor een snelle en rechtvaardige oplossing. Klachten zullen in vertrouwen worden afgehandeld.

Contactpersonen voor klachten:

Klachtenprocedure


Klachtenprocedure - GOED. Academy

Bij de GOED Academy streven we naar uitmuntende dienstverlening. Mocht je toch niet tevreden zijn met onze service, dan moedigen wij je aan om je zorgen kenbaar te maken.

Met deze klachtenprocedure onderstrepen wij het belang van een goede relatie met onze klanten en betrokkenen die gebruik maken van onze opleidingen. We zien klachten niet alleen als kritiek, maar ook als een kans om onze diensten te verbeteren.

1. Begrippen

 1. Klacht: Een schriftelijke melding (inclusief e-mail) van ontevredenheid van een (potentiële) klant over de diensten van de GOED Academy.
 2. (Potentiële) Klant: Iedereen die gebruik maakt of overweegt gebruik te maken van de diensten van de GOED Academy.
 3. Klagende: De (potentiële) klant die ontevredenheid uit over de diensten van de GOED Academy.
 4. Betrokkenen: Alle individuen die direct of indirect bijdragen aan de doelstellingen van de GOED Academy.

2. Hoe dien je een klacht in?

Je kunt je klacht schriftelijk indienen. De contactinformatie vind je onder punt 6. Voor een snelle afhandeling verzoeken wij je om de volgende gegevens in je brief of e-mail op te nemen:

 • Jouw volledige naam, adres en woonplaats;
 • De datum van het verzenden van de klacht;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • Kopieën van relevante documenten die je klacht ondersteunen.

We verwachten dat je eerst hebt geprobeerd je probleem intern op te lossen voordat je een officiële klacht indient.

3. Verwerking van de klacht

Binnen één werkdag na ontvangst van je klacht sturen wij een schriftelijke bevestiging per e-mail of post. Hierin vermelden wij de naam van de persoon die je klacht in behandeling neemt en de verdere stappen van de procedure. Wij streven ernaar om je klacht binnen vijf werkdagen volledig af te handelen.

4. Reactie op de klacht

Binnen vijf werkdagen ontvang je een inhoudelijke reactie op je klacht, tenzij wij je van tevoren schriftelijk hebben geïnformeerd over een mogelijke vertraging. Deze vertraging kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de complexiteit van de klacht. Als een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GOED. Academy binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Ons doel is om elke klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling, kun je de klacht voorleggen aan een onafhankelijke derde partij. Deze persoon zal de klacht objectief beoordelen en een bindend oordeel vellen.

5. Opslag van klachtgegevens

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. 

6. Contactgegevens

Dien je klacht in via:

 • Het bovenstaande contactformulier.
 • E-mail: administratie@goed.work
 • Postadres: GOED.Consult B.V., Europalaan 40, 3526 KS Utrecht. 

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je je wenden tot onze onafhankelijke klachtafhandelaar via nr@binkadvies.nl . De uitkomst van deze beoordeling is bindend.